Odoo - Uzorak 1 za tri kolone

Internet pijaca

Fermarket je Ferkop-ovo tržište na internetu, na kojem možete pronaći proizvode i usluge koje nude članovi ove kooperative.

Odoo - Uzorak 2 za tri kolone

Otvorena kooperativa

Radi u okviru otvorena kooperativa koncept: svako lako može da postane član Ferkop-a: sprimenjeno od postavljanje svoje e-prodavnice sa vaša dobra i usluge, uzmi učešće u proces i zbog toga vi učestvujete.

Odoo - Uzorak 3 za tri kolone

Ferkoin

Predlažemo Ferkoin kao kriptovalutu na osnovu koje bi se temeljile naše akcije vezane za redistribuciju resursa i izgradnju novi globalni ekonomski sistem.