Hospedaxe Web / Web Hosting

O servidor da "Rede imaxinaria" é un recurso de xestión colectiva que poñemos a disposición de proxectos afíns de Cultura Libre, do común, ecoSociais e activistas, etc.

Ofrecemos Hospedaxe Wordpress con certificado SSL + SFTP + 1 conta de 1GB de almacenamento persoal na nube con servizos extra: integrados: etherpad, ethercalc, keepass, etc.
Hospedaxe de Wordpress preinstalado. No caso de precisar outro sistema pode requerir custes de configuración a maiores.

O precio establecido é anual.
Mais info en: http://imaxinaria.org/server-imaxinario/

---

Imaxinaria Network's server in Galiza is a commons-managed resource open for afine projects concerning Libre Culture, eco-social, commons, activism, etc.

We offer Wordpress Hosting with SSL cert. + SFTP + 1GB personal cloud storage account with integrated extra services: etherpad, ethercalc, keepass, etc.).
Preinstalled Wordpress hosting. In case of needing another system (html, CMS, whatever), it may require further configuration costs.

The reference cost must be payed each year.
More info at: http://imaxinaria.org/server-imaxinario/

Hospedaxe Web / Web Hosting

33.340 FAIR 33.340 FAIR 33.34

Add to Cart