SEDE FREE
1.00 FAIR 1.0
Sede Day
10.00 FAIR 10.0
Sede Week
60.00 FAIR 60.0
Sede Month
125.00 FAIR 125.0
Sitios de descanso
5.84 FAIR 5.84
Pure Honey
10.00 FAIR 10.0
Sandrone soldato
500.00 FAIR 500.0
Discount campaign badge
Bono 10 raciones
50.00 FAIR  40.00 FAIR 40.0
Discount campaign badge
Bono 5 raciones
25.00 FAIR  20.00 FAIR 20.0
1 ración
5.00 FAIR 5.0
Xabón de algas
2.00 FAIR 2.0
Lapis ollos (verde)
6.00 FAIR 6.0
Lapis ollos (azul)
6.00 FAIR 6.0
Lapis ollos (negro)
6.00 FAIR 6.0
Vela de masaxe (relaxante)
3.00 FAIR 3.0
Vela de Maxase (Afrosidiaco)
3.00 FAIR 3.0
Cerato de romeu
3.00 FAIR 3.0
Cerato de hipérico
3.00 FAIR 3.0
Balsamo labial
2.50 FAIR 2.5