fairapps basic
19.00 FAIR 19.0
Fairmarket / UseFairCoin
15.00 FAIR 15.0
Optimización de Sitios Wordpress
125.00 FAIR 125.0
Limpieza de Malware
250.00 FAIR 250.0
Monitoreo Web Premium
350.00 FAIR 350.0
Project private server (per year)
290.00 FAIR 290.0
Nice QR Code
1.67 FAIR 1.67
Web CMS + Soporte TIC 20 horas
332.50 FAIR 332.5
Monitoreo Web Básico (1 año)
150.00 FAIR 150.0
Hosting
0.00 FAIR 0.0
Standard Webspace
8.33 FAIR 8.33
Unlimit Web Hosting
62.50 FAIR 62.5
Discount badge
10h Mantenimiento de servidores
150.00 FAIR  120.00 FAIR 120.0
WordPress Website
250.00 FAIR 250.0
IT Startup Consulting
312.50 FAIR 312.5
CiviCRM Assistance
350.00 FAIR 350.0